Hledání poruch kabelů

Máme letité zkušenosti z hledáním poruch kabelů NN, kdy poruchu pláště a nebo žíly kabelu určíme z max. přesností v zemi včetně hloubky uložení pomocí moderního vybavení měřícími přístroji, které nám akusticky signalizují lokalizaci místa poruchy. Provádíme testování nově položených kabelů VN tzv. „najíždění“, zkoušku na izolační pevnost tzv. klíčovanými napěťovými impulsy pro všechny typy a druhy kabelů NN,VN.

Diagnostika a zkoušky kabelů

Provádíme měření a diagnostiku nových kabelů VN „tzv. najíždění“ cívek „studených“ transformátorů zkušebním vysokým napětím. K zjištění místa poruchy kabelu používáme moderní přístroje, které jednak stanovují místo poruchy podle „Murraye a Glasera“, systémem vyvážené nuly a automatickým vyhodnocení „krokového napětí“. Snímání krokového napětí je prováděno pomocí dvou měřících sond a akustickým signálem. V dosavadních 8 letech jsme měli vždy 100 % úspěšnost při používání našeho techn. zařízení při hledání místa poruchy kabelu.
Naše práce je kvalitní, rychlá a bezpečná. Spolehněte se na naše profesionální služby.

Lokalizace kabelových poruch a trasování vedení

Lokalizace kabelových poruch a trasování vedení Nabízíme služby v oblasti revize elektro NN, energetiky VN-NN, revize trafostanic, měření termovizní kamerou, revize čerpacích stanic PHM, revize hromosvodů, hledání poruch kabelů, měření intenzity osvětlení, vyhotovení protokolů vnějších vlivů pro Ex dle NV.č.406/2004 Sb.