Hromosvody

Hromosvodové systémy jsou aktivní a pasivní. Aktivní jsou takové, které emitují na horních elektrodách těsně před samotným úderem sérii pulzů, které ionizují okolí hrotu jímací tyče. Takto vytvořeným paprskem vytváří ionizační kanál pro snadnější svedení bleskového výboje. Poloměr působnosti ochrany v horizontální rovině je umístněné ve vertikální vzdálenosti „h“ od hrotu zachytávače „m“ je dán pro různé stupně ochrany LPS I až IV.
Klasické pasivní systémy LPS: jsou nejrozšířenější systémy a je možná kombinace obou systémů ochrany. Při revizích jsme se setkali z revizemi složitých systémů ochrany před bleskem: např. objekty Vlády ČR – Strakova akademie, Kramářova vila, Lichteštejnský palác, hotel Marriott Praha na letišti Václava Havla, objekty Vězeňské služby ČR, čerpací stanice PHM, lakovny, obchodní a nákupní centra, KCP Praha a pod. Pro povinnost zřizovat ochranu před bleskem platí stavební zákon č. 183/2006 Sb., prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. § 36, ale platí i jiné podmínky montáže systému např. pojišťovny.