Montáž napínanej steny do predajne v Jumbo centre, Košice