Montáž napínanej steny v kaviarni lekárskej fakulty.