Naše služby

Firma elektrorevize.cz je více než 23 let odborným poskytovatelem komplexních projekční, elektromontážní, elektrorevizní činnosti na elektrickém zařízení od trafostanic VN, čerpacích stanic PHM až po objekty nízkého napětí NN. Provádíme elektrorevize od „A po Z“, termovizní měření, výpočty Ex protokolů vnějších vlivů dle NV.č.406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení, hledání poruch na kabelových trasách. Naše působnost je po celé ČR, zejména pak v Praze. 

Revize do 1000 V – základ

Provádíme elektrorevize bytů, bytových domů, objekty státní správy, průmyslové a výrobní celky po celé ČR.

Revize do 1000 V – výbuch

Máme 16 leté zkušenosti z výchozími i pravidelnými revizemi v síti čerpacích stanic PHM.

Revize nad 1000V – základ

Provádíme výchozí a pravidelné elektro revize trafostanic napájených ze sítí ČEZ Distribuce, PRE-di, E-On, rozvoden a kabelových vedení VN a rozvaděčů VN.

Hromosvody

Hromosvodové systémy jsou aktivní a pasivní.

Hledání poruch kabelů

Máme letité zkušenosti z hledáním poruch kabelů NN,

Měření termokamerou - termovize

Revize FVE - v současné době je nainstalováno v České republice více jak 8 milionů solárních panelů s podobnými technickými parametry a lišící se svou kvalitou.