Revize do 1000 V – výbuch

Máme 16 leté zkušenosti z výchozími i pravidelnými revizemi v síti čerpacích stanic PHM. Naše spolupráce byla založena v roce 2002 s tuzemskými výrobci výdejních stojanů TATSUNO BENČ, ADAST a servisními organizacemi ČS PHM a má působnost po celé ČR.Máme zkušenosti s revizemi lakoven, prostory s elektrostatickým nanášením barev, chemickými provozy, uhelných skladů, skladů sypkých hmot Ex hmot a jinými prostory s výbušnými kapalinami, plyny a prachy, navrhneme opatření pro el. zařízení a provoz Ex objektů, vypracujeme legislativní dokumentaci podle NV č. 406/2004 Sb. tzn. protokol vnějších vlivů Ex, zajistíme posouzení el. instalace od organizace TIČR ve smyslu vyhl. č. 73/2010 Sb

Revize čerpacích stanic PHM – CNG, LPG

Provádíme kompletní revize elektrického zařízení na čerpacích stanicích PHM od roku 2002 podle ČSN-EN 65 0202, 33 1500. Vypracujeme harmonogram lhůt revizí v sítích čerpacích stanic PHM ve smyslu ČSN, zajistíme posouzení el. zařízení od organizace TIČR ve smyslu vyhl. č. 73/2010 Sb.

Lakovny, sklady výbušnin a hořlavin

Provedeme kompletní pravidelné i výchozí elektrorevize v objektech lakoven, skladů výbušnin, hořlavin, prostor určených ke skladování, výrobě nebezpečných látek po celé ČR. Vypracujeme protokoly vnějších vlivů Ex dle NV.č.406/2004 Sb. a navrhneme opatření pro provoz takového elektrického zařízení, zajistíme posouzení el. zařízení od organizace TIČR ve smyslu vyhl.č. 73/2010 Sb.