Revize nad 1000V – základ

Provádíme elektrorevize bytů, bytových domů, objekty státní správy, průmyslové a výrobní celky po celé ČR. Zprostředkujeme elektromontážní práce od obvodů slaboproudu CCTV po výrobu rozvaděčů, elektromontážní činnosti NN na stoupacích vedeních v Praze pro společnost PRE. Nabízíme zprostředkování provedení přihlášek odběrů PRE, provádíme pravidelné a výchozí revize hromosvodů systému LPS pro jednotlivce i bytové objekty, měření intenzity osvětlení, hledání poruch kabelů, trasování kabelových tras, testování všech typů a druhů kabelů VN,NN.

Trafostanice

Provádíme výchozí a pravidelné elektro revize trafostanic napájených ze sítí ČEZ Distribuce, PRE-di, E-On, rozvoden a kabelových vedení VN a rozvaděčů VN. Při revizi provádíme rozbory trafo olejů, nastavení proudových ochran vedení, kontrolu zařízení, seřízení, přezkoušení, případně opravu či výměnu veškerých přístrojů tak, aby veškeré elektro zařízení bylo schopno dalšího bezproblémového provozu. Revize rozvoden a trafostanic se provádí podle ČSN-EN 60 156, 33 1500/Z4 a podle řádu preventivní údržby TS, součástí kontrol a revizí je: odebrání zkušebního vzorku trafo oleje na obsah TCB, doplnění chybějícího oleje, zkoušky a údržba transformačních stanic VN tj. kontrola uzemnění a těsnosti nádoby trafa, stav povinné výbavy TS, zkoušení ochran typu a hodnoty jištění přívodových a vývodových vedení VN-NN, kontrola elektromagnetického obvodu – izolačních stavů svorníků, měření izolačního stavu vinutí, vystavení zkušebního protokolu tj. revizní zprávy. Preventivně se doporučuje i provedení termovizního měření při následném zapnutí TS - provozu.

Lokalizace kabelových poruch a trasování vedení

Při lokalizaci kabelových poruch jsme vždy 100 % určili přesné místo poruchy pomocí metody měření „krokového napětí“ a nebo pomocí rázového generátoru izolovaného napětí, kdy místo poruchy bylo akusticky přesně identifikováno. Trasování podzemního vedení např. před zahájení zemních stavebních prací se označí přesné uložení kabelových vedeních a pak nemůže nastat mimořádná událost poškozením kabelů, následná odstávka vedení a oprava. Většinou takové události jsou spojené z finančními náklady za opravu a nutná je i odstávka vedení.