Ideálna rovina stropu

Pri napínaných stropoch je ideálna rovina stropu daná samotným materiálom, keďže sa jedná o PVC fóliu, ktorá sa prostrednictvom naťahovania napína do obvodových profilov a tak vytvára ideálne rovný stop.

Rýchla montáž

Na rozdiel od tradičních stropních povrchov sa napínané stropy montují v rekordne krátkom čase, už 30 až 50 m2 je možné namontovať za jeden jediný deň a montáž neprinesie do Vášho života nepohodlie.

Maximálna čistota montáže

Napínané stropy sa vyrábajú presne na mieru priamo vo výrobe, k zákazníkovi príde už hotový produkt, ktorý je potrebné napnúť do obvodových profilov. Jediná nečistota, ktorá pri montái vzniká je pri uchytávaní profilov. Spoločnosť Airtavos pri kotvení profilov používa nastreľovaciu pištoľ HILTI, čím skracuje dĺžku montáže a zároveň zabraňuje znečisteniu priestoru. V prípade ak nie je možné použiť nastreľovaciu pištoľ používa sa pri kotvení profilov priemyselný vysávač a vzniknutí prach sa odstraňuje priamo pri navrtávaní.

Bez sťahovania nábytku

Nakoľko pri montáži napínaných stropov nie sú potrebné žiadne zložité konštrukcie a jediná konštrukcia, ktorá pri napínaných stopoch vzniká je po obvode miestnosti nie je potrebné sťahovať nábytok. Zároveň sa nemusíte obávať zašpinenia prípadne poškodenia Vášho nábytku, nakoľko pri montážii napínaných stropov nedochádza k znečisteniu okolitého prostredia.

Vodovzdorné

Duplicitní impregnácia plátna zabezpečuje mimoriadnu odolnosť voči vode, i vytopeniu od susedov nad vami. 1M2 napínaného stropu je schopný zadržať až 100l vody. I pri zatopení stropu hrdzavou vodou, fólia nezmení farbu, biele fólie ostávajú naďalej snehobiele.

Nehorľavé

Napínané stropy zodpovedajú požiadavkúm požiarnej bezpečnosti, čo je potvrdené platným Certifikátom požiarnej bezpečnosti.

Bez praskajúcich spojov

Jednotlivé farebné prevedenia napínaných stropov sú limitované šírkou fólie, ktorá je: 130,180, 200, 270, 325cm, nie však dĺžkou. Pri montovaní širókých stropov sa ale nemusíte obávať ďalšej prídavnej konštrukcie. Jednotlivé pásy fólie sa totiž spájajú priamo vo výrobe. Miesto spoju je zanedbateľné, ide len o tenkú čiaru. V dósledku pracovania budov často dochádza k praskaniu spojov, to však nie je problémom napínaných stropov. Napínané stropy v mieste spoja nepraskajú ani po niekoĺkých rokoch nakoľko sa jedná o pružný materiál.

Stály stropní tvar

Napínané stropy mají stály stropní tvar, čo je garantované 10 ročnou zárukou. Napínané stropy sa po čase nevyťahujú z obvodových profilov ani nedochádza k roztiahnutiu spojov. Je to dané tím, že sú v profiloch pevne zacvaknuté a lem, ktorý je po obvode týchto stropoch zabraňuje ich vytiahnutiu alebo povoleniu. Aj napriek tomu, že ide o pružný materiál, napínané stropy sa ani po niekoĺkých rokoch nenatiahnu a nevzniká tak previs.

Elastické a pružné

Nakoľko sú napínané stropy vyrábane z PVC fólie jedná sa o vysoko elastický a pružný materiál. Podvojná impregnácia plátna zabezpečuje mimoriadnu odolnosť voči vode a to Vám v prípade vytopenia od susedov zachráni nemalé peniaze. Napínané strop Vám zadrží vodu v jednom bode a po dosatí sa vďaka svojmu pružnému materiálu vráti do póvodného stavu.

Garancia nevyblednutia farby

Spoločnosť AIRTAVOS Vám ponúka viacero farebných prevedení s garanciou nevyblednutia farby po dobu 10 rokov. Farebné prevedenie napínaných stropov sa nemení ani po niekoľkých rokov, čo je garantované našou 10 ročnou zárukou. V prípade bieleho prevedenia Vám spoločnosť AIRTAVOS garantuje nezožltnutie stropu. Napínaný strop v bielom prevedení je biely aj po niekoľkých rokov čo je taktiež podložené 10 ročnou zárukou. Dokonca aj v prípade zatopenia bieleho napínaného stropu hrdzavou vodou, fólia nemení farbu a biela zostáva naďalej snehobiela.

Vysoké estetické vlastnosti

Stropná PVC fólia je materiál, ktorý ponúka takmer neobmedzenú variabilitu estetického použitia, vytvára dokonale hladkú a rovnú plochu takých tvarov, ktorý žiadny iný materiál nie je schopný dosiahnuť. Tvar podhľadu móže byť plochý, oválny, oblúkový guľatý alebo priestorový, lomený alebo viacúrovňový so zabudovaným akýchkoľvek osvetľovacých telies. Taktiež ponúka možnosť podsvietených napínaných stropov prostrednictvom použitia fólie translucid.

Cena porovnateľná so sadrokartónovým podhľadom

Napínané stropy sú cenovo porovnateľné s cenou sadrokartónových podhľadov. V prípade menšieho odberu sa Vám cena napínaného stropu móže na prvý dojem javiť vyššia no ak si porovnáte kvalitu, komfort a záruku zistíte, že sú napínané stropy neporovnateľne lepšie a v konečnom dósledku aj cenovo výhodnejšie. Spoločnosť Airtavos Vám ponúka dlhodobé riešenie Vášho stropu, nie krátkodobé, čo je podložené našou 10 ročnou zárukou. životnosť napínaných stropov sa však ani po uplynutí záručnej doby nekončí, čo je ich neporovnateľnou výhodou oproti iným materiálom. Napínané stropy sú jednou z mála stropných systémov, ktoré sú takmer bezúdržbové, nemaľují sa a nenatierajú, nemenia svoje vlastnosti a nemajú stály zápach.

&nbsp

Druh práce Dĺka montáže Porovnanie cien
Sadrokartón a iné 400m2 a viac 3-4 týždne 22 Eur/m2 (bez maľovania)
Napínané stropy 400m2 a viac 4-7 dní 23 Eur/m2

Hygienické

Napínané stropy sú nenáročné čo sa týka ich samotnej údržby. Povrch napínaného stropu móžete utierať mäkkými textýliami, vlhkou handričkou navlhčenou v mydlovom roztoku alebo v iných neagresívnych čistiacich prostriedkoch. Odstraňovanie nečistót z napínaného stropu je potrebné realizovať čo najopatrnejšie, pri tom sa nesmie tlačiť na plátno s takou silou, ktorá by spósobila dotyk plátna s póvodným stropom. Pri údržbe lesklých povrchov sa odporúča používať čistiace prostriedky s obsahom alkoholu.

Odolné voči vlhku a plesni

Napínané stropy sú odolné voči vlhku a plesniam vďaka, tomu sú ideálnym riešením pre miestnosti so zvýšenou vlhkosťou ako sú kópeľne, miestnosti s bazénmi a wellness zariadenia. Napínané stropy nevlhnú ani po čase, keďže ide o PVC materiál, ktorý je nenasiakavý.

10 ročná záruka

Za svojimi službami a produktami si pevne stojíme a preto Vám ako záruku dobrej kvality ponúkame 10 ročnú záručnú lehotu na napínané stropy. Záruka sa však nevzťahuje na mechanické poškodenie tretími osobami, nakoľko je možné napínané stropy poškodiť ostrými predmetmi, keďže ide o PVC fóliu. No minimálne 10 rokov sa nemusíte obávať maľovania, praskania spojov, vyblednutia, zožltnutia, previsov, či vytiahnutia fólie z obvodových profilov.